Plan

Godziny pracy Rodzaj zajęć
7.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci
9.00 – 9.45 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie
9.45 – 11.15 Zajęcia obowiązkowe wynikające z programu wychowania przedszkolnego, programy własne, zajęcia dodatkowe.
11.15 – 12.00 Spacery, zabawy na placu przedszkolnym, wycieczki, gimnastyka ogólnorozwojowa.
12.00 - 13.30 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Mycie zębów. Odpoczynek po obiedzie.
13.30 – 14.30 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Zajęcia indywidualne.
14.30 – 15.15 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
15.15 – 17.00 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Gry stolikowe.

«powrót do: Menu góra
Projekt i realizacja Arena Internet