Grupa terapeutyczna

Bajkowe Przedszkole proponuje Państwu nowatorski program edukacyjno-terapeutyczny przygotowany przez zespół specjalistów dla dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Głównym celem programu jest poprawa funkcjonowania dziecka także w jego środowisku rodzinnym i rówieśniczym , zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania edukacji szkolnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka i jego możliwości rozwojowych. W tym celu nauczyciel/terapeuta dla każdego dziecka opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny.

Projekt i realizacja Arena Internet